Best In Show .

Vi mangler bilder av Ch North Sheltie's Revelation og North Sheltie's Born To Shine som begge har vunnet BIS

Ch North Sheltie's Springtide                                                       Ch North Sheltie's My Pride N Glory

      80 ganger Best In Show Oppdrett

Ch North Sheltie´s Springtide                                                           Ch. North Sheltie´s My Pride N Glory

     Ch North Sheltie's Springtide                                                              Ch North Sheltie's Fire N Ice

        Ch North Sheltie's Headline News                                                      Ch North Sheltie's Fire N Ice

        Ch North Sheltie's Ballroom Blitz                                                          North Sheltie's Countess

       North Sheltie's Destiny Calls                                                            Ch North Sheltie's Springtide

           Ch North Sheltie's Fire N Ice                                                           Ch North Sheltie's Gemstone