Best In Show .

Vi mangler bilder av Ch North Sheltie's Revelation og North Sheltie's Born To Shine som begge har vunnet BIS      70 ganger Best In Show Oppdrett

     Ch North Sheltie's Springtide                                                              Ch North Sheltie's Fire N Ice

        Ch North Sheltie's Headline News                                                      Ch North Sheltie's Fire N Ice

        Ch North Sheltie's Ballroom Blitz                                                          North Sheltie's Countess

       North Sheltie's Destiny Calls                                                            Ch North Sheltie's Springtide

           Ch North Sheltie's Fire N Ice                                                           Ch North Sheltie's Gemstone