Valper

Valper planlegges seinsommer 2023. Vi tar ikke imot forespørsler foreløpig.


Valper fra tidligere kull