Valper

Valper planlegges seinsommer 2023. Vi tar ikke imot forespørsler foreløpig.


Valper fra tidligere kull
Valpehenvendelser skjer via meldingsknappen på vår FB side, eller tlf 46931012


Vennligst ta kontakt etter

kl 17.00 på hverdager da begge er i full jobb og ikke kan svare på tlf i arbeidstiden.


SMS besvares ikke.


Spørsmål som kun er rettet mot pris besvares ikke.