Valper

Vi planlegger kun ett kull i 2024, på høsten. Foreløpig tar vi kun i mot forespørsler rettet mot utstilling. 


Valper fra tidligere kull