Valper

Valper ventes i februar. 2 spennende kombinasjoner
Interesserte kan ta kontakt med Anne, se mer info til høyre.Valper fra tidligere kull
Valpehenvendelser skjer via meldingsknappen på vår FB side, eller tlf 46931012


Vennligst ta kontakt etter

kl 17.00 på hverdager da begge er i full jobb og ikke kan svare på tlf i arbeidstiden.


SMS besvares ikke.


Spørsmål som kun er rettet mot pris besvares ikke.